Pikehunter

”Skeddraget PIKEHUNTER är ett laserskuret skeddrag som är specielt framtaget för trollingfiske efter gädda och gös. Urgropningen på skeddraget är special knackad med kulhammare för att få den perfekta gången på skeddraget. PIKEHUNTER skall trollingfiskas i c:a 1,0 - 1,5 knop.”

\"The spoon lure PIKEHUNTER is a laser cut spoon lure that is especially made for trolling after pike and pike-perch. The spoon is hollowed out with a ball-pane hammer to get the perfect swimming action. PIKEHUNTER should be fished in 1,0 - 1,5 knot.\"

Beten av Pikehunter:

Pikehunter 1
1 Röster
Pikehunter 2
1 Röster
Pikehunter 3
2 Röster