Thörngrens Beten

“Det handlar om att ha roligt!”

Fiske intresset är medfött, precis som min tomma plånbok. Det är på den vägen som jag började tillverka mina egna beten. Jag började min tillverkning hösten -07, i samband med att jag började jerkbait fiska. Fisket var kul och mina beten fungerade bra. Efter det har jag bara fortsatt och utvecklat mina beten.
Mina beten är tillverkade i Furu eller Bok. Betena grundbehandlas med flera lager utspädd båtlack för en jämn finish och en tålig grund. Betena skyddslackas sedan med E-tex, C&W eller båtlack beroende på ekonomin för stunden.

\"My fishingintress I got from my dad when I was borned, just as my empty wallet. Because of that I started to produce my own baits. I started my manufacturing in autumn -07, when I started with jerkbait fishing myself. The method was fun and my baits were working fine. After that I just continued to develop my baits.
My baits are made of Pine or Beech. The baits are first treated with several layers diluted boat coating for a smooth and durabel finish. The baits are protected with E-tex, C&W or boat coating depending on the economy at the moment.

Beten av Thörngrens Beten:

Gott & Blandat
3 RŲster
Thörngren 5
1 RŲster
Thörngren 6
1 RŲster
Thörngren 7
1 RŲster
Thörngren 8
1 RŲster
Thörngren 9
1 RŲster